เกี่ยวกับ ดีแอลจี ไทย

DLG – สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน

 

DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. – German Agricultural Society) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 โดย Max Eyth เป็นเครือข่ายแบบระบบเปิดและทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญระดับมืออาชีพด้านการเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร

 

โดย ดีแอลจี มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าโดยการถ่ายทอดและสื่อสารความรู้ ความเข้าใจและความหลากหลายด้านเทคโนโลยีการเกษตร  ดีแอลจี มีสมาชิกมากกว่า 31,000 คน และเป็นอิสระทางการเมืองและเครือข่ายระหว่างประเทศ

 

ในฐานะหนึ่งในองค์กรชั้นนำในภาคส่วนนี้   ดีแอลจี ได้จัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร ดำเนินการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่างๆในฟาร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและ คณะกรรมการจำนวนมากเพื่อร่วมพัฒนาและหาคำตอบสำหรับความท้าทายที่ต้องเผชิญในธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร

 

สำหรับแพลตฟอร์มระดับโลกของเราที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเจรจาระหว่างผู้กำหนดนโยบายชุมชนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และโลกธุรกิจ  ตัวอย่างเช่น DLG International ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อสนับสนุนโครงการระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกันให้คำปรึกษาและบริการประสานงานในด้านต่างๆ

 


 

 

 

 

 ดีแอลจี ไทย – บริษัทย่อยของ ดีแอลจี ( อินเตอร์เนชั่นแนล)  สาขาที่ 12


ดีแอลจี ไทย – เป็นบริษัทย่อยของ ดีแอลจี ( อินเตอร์เนชั่นแนล)  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดีแอลจี ( อินเตอร์เนชั่นแนล)  ที่มีบริษัทในเครือ 13 แห่งใน 12 ประเทศ  ดีแอลจี ไทย – ได้การสนับสนุนอย่างมากจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก และยังเป็นบริษัทย่อยในเอเชียแห่งที่สอง ต่อจาก DLG AgroTechService ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ( 德国农业协会 dlg.org.cn )

ดีแอลจี ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า และมุ่งเน้นการถ่ายทอดและสื่อสารความรู้ความเข้าใจและสร้างแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานหลักของดีแอลจี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ นิทรรศการเกษตร AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA ตลอดจนโครงการความร่วมมือเยอรมัน-ไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของฟาร์มคลัสเตอร์ในประเทศไทย